Avís Legal

El titular d’aquest lloc web és MÓNICA BOBIS DOMINGUEZ amnb NIF 39709442B, en representació de la marca comercial LANDO I BOBIS ADVOCATS, amb domicili en RAMBLA NOVA 56, 43004 Tarragona, Espanya.

L’accés al site de LANDO I BOBIS ADVOCATS és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de MÓNICA BOBIS DOMINGUEZ. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida conformement a la legislació vigent.

error: Content is protected !!
Skip to content
logo-mitma-nextgeneration