Accessibilitat

Lando i Bobis s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web:

– https://landoibobis.com

Aquest lloc web és plenament conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

La present declaració va ser preparada el 6 d’Abril de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Última revisió de la declaració: 6 d’Abril de 2023.

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018)
com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
    contactant per email a admin@landoibobis.com o trucant al telèfon 977 214 106.
  • les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Lando i Bobis.


error: Content is protected !!
Skip to content
logo-mitma-nextgeneration